DİREKTOR

MÜƏLLİM

VALİDEYN

ŞAGİRD

LAYİHƏNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ


  • Yeni fənn kurikulumlarının tətbiqində məktəbdaxili qiymətləndirmənin rolunun daha da artırılması
  • Kurikulum standartlarının məqsədlərinə uyğun qiymətləndirmə meyarlarının hazırlanması və qiymətləndirmənin təşkili
  • İnnovativ elektron sınaq qiymətləndirmə alətinin tətbiqi ilə şagirdlərin (sinfin, məktəbin) inkişaf dinamikasının izlənilməsi
  • Qiymətləndirmə nəticələrinin analizi, müqayisəli təhlili, şagirdlərin inkişaf dinamikasının qrafik görüntüsü və müvafiq hesabatların vaxtında hazırlanmasının təmin edilməsi
  • Qiymətləndirmə nəticələrinə əsasən şagirdin, sinfin və məktəbin elektron portfoliosunun hazırlanması
  • Elektron sistem vasitəsi ilə məktəb direktoru, müəllimlər, valideynlər üçün şəxsi səhifələrin yaradılması və dərs ili boyu şagirdlərin qiymətləndirmə nəticələri, inkişaf dinamikası ilə tanış edilməsi
  • Siniflər üzrə elektron şəkildə monitorinqlərin təşkili imkanının yaradılması, məktəbin çap xərclərinin azaldılması
  • Məktəbdaxili qiymətləndirmənin mahiyyətinə tamamilə zidd olan və Təhsil Nazirliyinin qrifi olmayan vəsaitlərin məktəbə ayaq açmasının qarşısının alınması
  • Tədris proqramlarını hazırlayan və qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olan mütəxəssislər arasında qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması

QALEREYA
TANITIM VİDEOSU

PİLOT LAYİHƏNİN ƏHATƏ DAİRƏSİ


0

İnzibati Rayon

0

Məktəb

0

Sinif

0

Şagird